Νομική ανακοίνωση

Αυτή η νομική ανακοίνωση είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 του ισπανικού νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Montserrat Cardona Senz
N.I.F. (Α.Φ.Μ.): 37316011Y
Websites: https://argonautbarcelona.com και https://argonautaviatges.com
Τηλ.: +34639068422
Μητρώο Turisme de Catalunya (άδεια ξεναγού): GT-002332