Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Τήρησης Απορρήτου (001-01102020)

Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε. Περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένων τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών πλοήγησης άλλου τύπου μέσω αρχείων cookie και παρόμοιων τεχνολογιών. Διαβάστε την Πολιτική Τήρησης Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή προτού υποβάλετε προσωπικά στοιχεία σε εμάς.

Νομικό πλαίσιο

Εγγυόμαστε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ισπανίας και της Ευρώπης:

– Organic Law 3/2018, of December 5th, on data protection and guarantee of civil rights (the LOPDGDD), which adapts the GDPR (European regulation 2016/679) to the Spanish legal system,

– Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16th, approving the General Law for the Protection of Consumers and Users, and

– Law 34/2002, of July 11th, on Information Society and Electronic Commerce Services.

Είδη πληροφοριών που συλλέγονται

Πώς ορίζει η παρούσα Πολιτική Τήρησης Απορρήτου τα «προσωπικά στοιχεία»;

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας ή που θα μπορούσαν λογικά να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας και τα οποία υποβάλλονται στους ιστότοπους https://argonautbarcelona.com η https://argonautaviatges.com ή συλλέγονται από αυτούς, και τηρούνται από την MONTSERRAT CARDONA SENZ σε προσπελάσιμη μορφή. Παραδείγματα προσωπικών στοιχείων είναι το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Παθητική συλλογή συγκεκριμένων άλλων τεχνικών στοιχείων και στοιχείων πλοήγησης

Οι ιστότοποι https://argonautbarcelona.com και https://argonautaviatges.com ενδέχεται να συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτούς χωρίς εσείς να υποβάλετε με ενεργό τρόπο τα στοιχεία αυτά. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται με χρήση τεχνολογίας των αρχείων cookie.. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μεταδίδει επίσης αυτόματα κάποια από αυτά τα στοιχεία,

Συλλογή προσωπικών στοιχείων

Πώς χρησιμοποιεί η MONTSERRAT CARDONA SENZ τα προσωπικά στοιχεία που παρέχω;

Η MONTSERRAT CARDONA SENZ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε για να απαντήσει σε ερωτήματά σας και για να σας παράσχει αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Τι επιλογές έχω αναφορικά με τον τρόπο που η MONTSERRAT CARDONA SENZ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου στοιχεία;

Μπορείτε πάντα να περιορίσετε το εύρος και το είδος των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνει η MONTSERRAT CARDONA SENZ για το πρόσωπό σας επιλέγοντας να μην εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε έντυπα ή πεδία δεδομένων στον ιστότοπο της. Ορισμένες από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες μπορούν να σας παρασχεθούν μόνον εφόσον παρέχετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (π.χ. online κράτηση). Σε άλλα σημεία μπορεί να ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε ή όχι στους καταλόγους επικοινωνίας μας για προσφορές, προωθητικές ενέργειες και πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιεί η MONTSERRAT CARDONA SENZ προσωπικά στοιχεία από κοινού με τρίτους;

Η MONTSERRAT CARDONA SENZ δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.
Η MONTSERRAT CARDONA SENZ υποχρεούται να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε ανταπόκριση επίσημων σχετικών αιτημάτων από κρατικές αρχές, για την αντιμετώπισης καταστάσεων εθνικής ασφάλειας ή όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ποια πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία;

Τα προσωπικά στοιχεία είναι προσβάσιμα σε περιορισμένο αριθμό συνεργατών της MONTSERRAT CARDONA SENZ. Οι συνεργάτες μας γνωρίζουν τη σημασία της τήρησης του απορρήτου και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας υπόκεινται σε κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό και διαχείριση.

Πώς εγγυάται η MONTSERRAT CARDONA SENZ την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων;

Η πρακτική της MONTSERRAT CARDONA SENZ είναι να ασφαλίζει κάθε ιστοσελίδα που συλλέγει προσωπικά στοιχεία. Προς τούτο έχει συνεργαστεί με εξειδικευμένους συμβούλους και διαθέτει εκπαιδευμένους συνεργάτες.

Μεταφέρει η MONTSERRAT CARDONA SENZ προσωπικά στοιχεία σε διαφορετικές δικαιοδοσίες;

Η MONTSERRAT CARDONA SENZ δεν τηρεί τα δεδομένα σε διακομιστές / server εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς προστατεύει η MONTSERRAT CARDONA SENZ το απόρρητο των στοιχείων των παιδιών;

Η MONTSERRAT CARDONA SENZ δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί εις γνώσιν της οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παιδιών (ορίζουμε ως «παιδιά» τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών) στους ιστότοπους . Δεν επιτρέπουμε εις γνώσιν μας σε παιδιά, να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Αν είστε γονέας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας μας παρείχε στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω κάποιας από τις μεθόδους που παρέχονται παρακάτω και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.

Πώς μπορώ να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία ή να τα διαγράψω από τα τρέχοντα αρχεία πελατών της MONTSERRAT CARDONA SENZ;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας, να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων ή την αφαίρεσή τους από τα τρέχοντα αρχεία πελατών μας. Ειδοποιήστε μας σχετικά επικοινωνώντας μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους. Για τους σκοπούς τήρησης των αρχείων μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλατε στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας και ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου

Πώς θα μάθω αν η MONTSERRAT CARDONA SENZ ενημέρωσε / επικαιροποίησε αυτήν την πολιτική απορρήτου;

Η Πολιτική μας απορρήτου μας θα ανανεώνεται προκειμένου να συναντά τις νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται σε εσάς μέσω σημειώματος που θα περιέχεται σε εμφανές σημείο του site μας: Στοιχεία επικοινωνίας και ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου

Υπεύθυνος Επικοινωνία για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων:

Όνομα: MONTSERRAT CARDONA SENZ
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Av. Meridiana, 586 ap. 302 – 08030 Barcelona
Phone: (+34) 639068422
E-mail: info@argonautbarcelona.com για την σελίδα https://argonautbarcelona.com και argonauta@agonautaviatges.com για την σελίδα https://argonautaviatges.com